Polski English for investors
Akcjonariat Informacje finansowe (2013) Raporty bieżące Prospekt emisyjny i aneksy Kalendarium Komunikaty prasowe

Akcjonariat

Akcjonariusz liczba akcji udział procentowy
MNI S.A. 4 060 000 30,07
Welux SA 1 199 217 8,88
Comp S.A. 900 000 6,67
Kondzielnik Henryk 755 257 5,59
Agata Piechocka 1 724 000 12,77
Tomasz Szczypiński 793 779 5,88
Pozostali 4 068 526 30,14
Ogółem 13 500 779 100,00

stan na dzień 03.01.2014

Poniższy wykres prezentuje procentowy udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz ilościowe stany posiadania akcji znaczących akcjonariuszy według przesłanych do Spółki zgłoszeń znaczących pakietów akcji.

 

Kapitał Zakładowy Spółki Hyperion S.A. wynosi 13.500.779 zł i dzieli się na 13.500.779 akcji, w tym:

  • 6.475.000 akcji serii A
  • 5.000.000 akcji serii B
  • 522.000 akcji serii C
  • 310.000 akcji serii E
  • 1.193.779 akcji serii F

 

HYP
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt

Hyperion S.A.

Pl. Trzech Krzyży 3
00-535 Warszawa

tel. (22) 582 79 59
fax. (32) 609 92 17

e-mail: