Polski English for investors
Akcjonariat Informacje finansowe (2013) Raporty bieżące Prospekt emisyjny i aneksy Kalendarium Komunikaty prasowe

Akcjonariat

Stan na dzień 31.03.2015

Akcjonariusz liczba akcji udział procentowy
Vogbue Management Ltd 3 120 000 19,92
COMP S.A. 900 000 5,74
Lech Chodzeń 840 436 5,36
Tomasz Szczypiński 793 779 5,07
Pozostali poniżej 5% jednostkowo 10 014 396 63,91

Kapitał Zakładowy wyemitowany Spółki Hyperion S.A. wynosi 15.668.611 zł.

 

HYP
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt

Hyperion S.A.

ul. Podwale 3 lok 18
00-252 Warszawa

Adres do korespondencji
ul. Grzybowska 4 lok 246
00-131 Warszawa
lub
ul. Potkanowska 54 A
26-600 Radom

tel. 22 254 54 23

e-mail:

Call Center

tel. 48 381 01 01
tel. 801 05 11 11