Polski English for investors
Akcjonariat Informacje finansowe (2013) Raporty bieżące Prospekt emisyjny i aneksy Kalendarium Komunikaty prasowe

Akcjonariat

Akcjonariusz liczba akcji udział procentowy
Vogbue Management Ltd (Piotr Majchrzak) 1 560 000 9,96
Boutique Advice Sp. z o.o. 1 560 000 9,96
Tomasz Szczypiński 793 779 5,07
COMP S.A. 900 000 5,74
Henryk Kondzielnik 755 257 4,82
Profihold S.A. 1 000 745 6,39
Pozostali poniżej 5% jednostkowo 9 098 830 58,07
Ogółem 15 668 611 100,00

stan na dzień 16.09.2014

Kapitał Zakładowy Spółki Hyperion S.A. wynosi 13.500.779 zł i dzieli się na 13.500.779 akcji, w tym:

  • 6.475.000 akcji serii A
  • 5.000.000 akcji serii B
  • 522.000 akcji serii C
  • 310.000 akcji serii E
  • 1.193.779 akcji serii F

 

HYP
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt

Hyperion S.A.

Pl. Trzech Krzyży 3
00-535 Warszawa

tel. (22) 582 79 59
fax. (32) 609 92 17

e-mail: