Polski English for investors
Akcjonariat Informacje finansowe (2013) Raporty bieżące Prospekt emisyjny i aneksy Kalendarium Komunikaty prasowe

Akcjonariat

Akcjonariusz liczba akcji udział procentowy
Vogbue Management Ltd (Piotr Majchrzak) 3 120 000 19,92
Lech Chodzeń 840 436 5,36
Tomasz Szczypiński 793 779 5,07
COMP S.A. 900 000 5,74
Henryk Kondzielnik 755 257 4,82
Profihold S.A. 1 000 745 6,39
Pozostali poniżej 5% jednostkowo 8 258 394 52,71
Ogółem 15 668 611 100,00

Kapitał Zakładowy Spółki Hyperion S.A. wynosi 15.668.611 zł i dzieli się na 15.668.611 akcji, w tym:

  • 6.475.000 akcji serii A
  • 5.000.000 akcji serii B
  • 522.000 akcji serii C
  • 310.000 akcji serii E
  • 1.193.779 akcji serii F

 

HYP
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt

Hyperion S.A.

Ul. Grzybowska 4 lok. 246
00-131 Warszawa

tel. 22 254 54 23

e-mail:

Call Center

tel. 48 381 01 01
tel. 801 05 11 11